Σεμινάριο Infant Motor Profile (IMP) : Assessment tool 11- 12 Φεβρουρίου 2016 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

Σεμινάριο Infant Motor Profile (IMP) : Assessment tool  11- 12 Φεβρουρίου 2016 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

Αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης στην βρεφική ηλικία από 3 έως 18 μηνών.

 
Βασίζεται σε ένα βίντεο 15 λεπτών περίπου της αυθόρμητης κινητικής συμπεριφοράς σε ύπτια, πρηνή, καθιστή, όρθια θέση, βάδιση και κατά τη διάρκεια της μετακίνησης προκειμένου το βρέφος να πλησιάσει και να πιάσει ένα αντικείμενο - ανάλογα με την ηλικία του. 

 

Το IMP δεν περιλαμβάνει μόνο πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των κινητικών δεξιοτήτων του βρέφους, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το βρέφος καταφέρνει τα επιτεύγματά του. Οι ποιοτικές πτυχές της αξιολόγησης είναι βασισμένες στις αρχές της θεωρίας Neuronal Group Selection Theory (NGST). Αυτό σημαίνει ότι οι βασικοί παράμετροι στην αξιολόγηση IMP είναι το μέγεθος του κινητικού ρεπερτόριου του βρέφους (μέσα από 25 στοιχεία) και την ικανότητα του βρέφους να κάνει μια προσαρμοστική επιλογή μέσα από το ρεπερτόριο του (15 στοιχεία). Άλλες κατηγορίες είναι η επίδοση (23 στοιχεία), η συμμετρία (10 στοιχεία) και η ευχέρεια (7 στοιχεία).

Ομιλήτρια:

Mijna Hadders- Algra, Professor of Developmental Neurology at the Dept. Neurology, University Groningen, University Medical Center Groningen, thereafter at the Dept Paediatrics (Head: Prof Dr A.A.E. Verhagen). Για να δείτε το βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Απευθύνεται:

Σε επαγγελματίες υγείας που ενδιαφέρονται για την πρώιμη παρέμβαση και διάγνωση. Φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, παιδίατροι, παιδο-νευρολόγοι, αναπτυξιολόγοι, φυσίατροι.

Υλικό:

Θα δοθούν οι σημειώσεις των παρουσιάσεων, άρθρα, IMP εγχειρίδιο χρήσης και σε ηλεκτρονικά αρχεία οι φόρμες και τα αρχεία υπολογισμού του IMP.

Πιστοποίηση:

Θα δοθεί πιστοποίηση υπογεγραμμένη από την Mijna Hadders-Algra.

Κόστος:

 

Το κόστος είναι 370 ευρώ και περιλαμβάνεται η παρακολούθηση του διήμερου σεμιναρίου, το υλικό παρακολούθησης, η πιστοποίηση, συνεχόμενο coffee break και ελαφρύ γεύμα κατά τη διάρκεια των 2 ημερών.