ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

ΣΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

1.      Εισαγωγή στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία

2.      Φυσιολογική κινητική ανάπτυξη και συχνές αποκλίσεις

3.      Φυσιολογικά αναπτυξιακά ορόσημα και παθολογικές ενδείξεις

4.      Η σημασία της αξιολόγησης σύμφωνα με  ICF-WHO

5.      Αναφορά αξιολογητών εργαλείων λειτουργικότητας – GMFM,  MODIFIED ASHWORTH SCALE, INFANT MOTOR PROFILE

6.      Συχνές  παιδιατρικές νευρολογικές  παθήσεις

7.      Συχνές παιδιατρικές ορθοπεδικές παθήσεις

8.      Συχνές παιδιατρικές αναπνευστικές παθήσεις

9.      Αναφορά και διαχείριση σύγχρονων θεραπευτικών παρεμβάσεων

10.  Η διεπιστημονική ομάδα θεραπευτών – επικοινωνία- επίτευξη θεραπευτικών στόχων

 

Ø  Η αξιολόγηση θα είναι διαδραστική και θα πραγματοποιηθεί μέσω videos

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εμβαθύνουν οι ακροατές τις γνώσεις τους στη παιδιατρική φυσικοθεραπεία και να αναπτύξουν τις κατάλληλες γνώσεις για την σωστή διαχείριση παιδιατρικών περιστατικών. Θα γίνει αναφορά σε σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους στη διαχείριση παιδιατρικών περιστατικών και θα παρουσιαστεί η σημαντικότητα της συνεργασίας της διεπιστημονικής ομάδας.

 

Απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε σπουδαστές φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ψυχολογίας και ειδικής αγωγής, γυμναστές ειδικής αγωγής

 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του IST College, Πειραιώς 72.

Υπεύθυνη κρατήσεων Κα. Καρφάκη

Για την κράτηση θέσης απαιτείται η τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλ. 210 4822222 και η κράτηση θέσεων γίνεται μόνο με καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου

 

ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ