ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σκοπός του  σεμιναρίου είναι να εμβαθύνουν οι ακροατές τις γνώσεις τους στη παιδιατρική φυσικοθεραπεία και να αναπτύξουν τις κατάλληλες γνώσεις για την σωστή διαχείριση παιδιατρικών περιστατικών. Θα γίνει αναφορά σε σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους στη διαχείριση παιδιατρικών περιστατικών και θα παρουσιαστεί η σημαντικότητα της συνεργασίας της διεπιστημονικής ομάδας.

Το Κίνητρο και Κίνηση σε συνεργασία με την abc toys διοργανώνουν ένα σεμινάριο πάνω στην "Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία".
Με κίνητρο...την γνώση και κίνηση...για επιτυχία!