ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ & ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ & ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η abc toys διοργάνωσε το Επιστημονικό Σεμινάριο “ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ & ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”