ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

2016-11-08 18:18

Ο αυτισμός δεν είναι ένα κέλυφος του ατόμου. Είναι διεισδυτικός σε κάθε  πτυχή του ατόμου. Είναι ένας τρόπος ύπαρξης    Jim Sinclair

—  Η εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό έχει ως στόχο:

  1. Tην κατάκτηση της επικοινωνίας
  2. Tον έλεγχο της ακατάλληλης συμπεριφοράς
  3. Τη μείωση της γνωστικής σύγχυσης
  4. Τη μείωση του άγχους που προέρχονται από τις δυσκολίες τους στην επεξεργασία των ερεθισμάτων που δέχονται από το περιβάλλον

Λόγω  του ότι παρουσιάζουν  συχνά συμπτώματα διαταραχής της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης που καθιστά δύσκολο για αυτά να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν μέσω των αισθήσεων

 

Στην  θεραπευτική ιππασία και  ιπποθεραπεία ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάζεται με σκοπό  να παρέχει αισθητηριακή διέγερση στο παιδί σε συνδυασμό πάντα με σκόπιμες μυϊκές δραστηριότητες.

 

Στόχος του εργοθεραπευτή και του λογοθερεπευτή, όπου και  συνεργάζονται στην  θεραπευτική ομάδα, είναι να βελτιώσουν τον τρόπο που ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και οργανώνει τις αισθητηριακές πληροφορίες.

 

Τα παιδιά με αυτισμό στην θεραπευτική ιππασία δουλεύουν σε ένα υψηλά δομημένο περιβάλλον που μπορεί να περιλαμβάνει:

την φυσική οργάνωση ενός πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος

καθαρά σχεδιασμένες περιοχές δράσης

 δομημένα προγράμματα που βασίζονται σε φυσικές εικόνες

Το παιδί με αυτό το τρόπο, καθοδηγείται μέσα από μία ξεκάθαρη ακολουθία δραστηριοτήτων  μέσω του αλόγου που  σκοπό έχει τόσο την κατανόηση του περιβάλλοντος αυξάνοντας την ικανότητα του ατόμου να το ελέγχει, όσο και την ανεξαρτησία του στο βαθμό που μπορεί σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής του

 

Η ιπποθεραπεία συγκεκριμένα  αποτελεί ένα θεραπευτικό πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορούμε να:

  • Αυξήσουμε την ισορροπία και να μειώσουμε την υπερευαίσθησια σε ιδιοδεκτικά και αιθουσαία ερεθίσματα
  • Μειώσουμε την διάσπαση προσοχής και να αυξήσουμε την βλεμματική επαφή και οπτικοκινητικό συντονισμό
  • Αυξήσουμε τις γνωστικές και αντιληπτικές ικανότητες του παιδιού
  • Βελτιώσουμε τον κινητικό σχεδιασμό, την ικανότητα, δηλαδή, να σχεδιάζουμε και να εκτελούμε διαφορετικές κινήσεις
  • Προωθήσουμε την ομιλία και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και τις διαπροσωπικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους
  • Ενισχύσουμε την διαδικασία της κοινωνικοποίησης 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα της θεραπευτικής ιππασίας επικοινωνήστε με το κέντρο "ΙΠΠΟΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ" που εδρεύει στην Εκάλη