ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

2014-11-13 19:28

Στόχος των ασκήσεων ιπποθεραπείας στα παιδιά με Νοητική Υστέρηση (ΝΥ) είναι η βελτίωση τόσο της ελλιπούς κινητικής ανάπτυξης και ελέγχου όσο και της γνωστικής και ψυχοκινητικής ικανότητάς τους (Macauley & Gutierrez, 2004; Winchester et al., 2002). 

Εικόνα 1: Συνεδρία θεραπευτικής ιππασίας

 Παρόλο τον μικρό αριθμό πρόσφατων ερευνών που μελετούν την επίδραση της ιπποθεραπείας αποκλειστικά σε δείγμα παιδιών με ΝΥ, οι έρευνες αυτές έδειξαν τη θετική επίδρασή της. Συγκεκριμένα, οι Giagazoglou και συνεργάτες (2012) εφάρμοσαν πρόγραμμα ασκήσεων ιπποθεραπείας διάρκειας 10 εβδομάδων σε δείγμα 19 παιδιών με ΝΥ και βρήκαν ότι αυτές βελτιώνουν τη μυϊκή δύναμη, την ισορροπία, και τη λειτουργικότητά των παιδιών με ΝΥ. Επίσης, οι Macauley και Gutierrez (2004) αναφέρουν μείωση της διάσπασης προσοχής τριών παιδιών με ΝΥ ηλικίας 9, 10 και 12 ετών, αντίστοιχα, μετά από πρόγραμμα ασκήσεων ιπποθεραπείας διάρκειας έξι εβδομάδων. Κρίνεται σημαντική η συνεργασία και η κατάλληλη εκπαίδευση όλων των θεραπευτών υγείας για καλύτερα αποτελέσματα (λ.χ., καθηγητή φυσικής ειδικής αγωγής, φυσικοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, κλινικού ψυχολόγου). 

Εικόνα 2: Συνεδρία θεραπευτικής ιππασίας

Η ιπποθεραπεία συμβάλλει στην αύξηση της μυϊκής δύναμης και αντοχής, της ισορροπίας και του νευρομυικού συντονισμού παιδιών με ΝΥ. Επίσης, η ιπποθεραπεία βελτιώνει την λεπτή κινητικότητα και διάφορες ψυχοκινητικές ικανότητες, όπως της ικανότητας προσοχής. 

 

Αθανασία Λαΐου

Επιστημονική Υπεύθυνη 

Φυσικοθεραπεύτρια Παίδων, MSc

Instructor of TR & Hippotherapy

Email: info@hippotherapy.gr

Τηλ: 6972176572

Like Us: https://www.facebook.com/eethiie.ekalis

Follow Us: @Hippo_Ekali

Visit Us:  https://hippotherapy.gr

Βιβλιογραφία

GIAGAZOGLOU P., ARABATZI F., DIPLA K., LIGA M. and KELLIS E. Effects of a hippotherapy intervention program on static balance and strength in adolescents with intellectual disabilities. Res  Dev Disabil 33:2265-2270, 2012

MACAULEY  B.L. and GUITIRREZ K.M. The effectiveness of hippotherapy for children with language-learning disabilities. Commun Dis Quart 25 (4):205-217,2004.

WINCHESTER P., KENDALL K., PETERS H., SEARS N. and WINKLEY T. The effects of therapeutic horseback riding on gross motor function and gait speed in children who are developmentally delayed. Phys Occup Ther  Pediatr 22: 37-50,2002.