ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ

2014-02-09 11:46

Σύνδρομο Down και θεραπευτική ιππασία.pdf (474492)

 

Το σύνδρομο Down οφείλεται σε χρωμοσωμική ανωμαλία που έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ορισμένων χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν το παιδί με Σύνδρομο Down (ΣD). Η θεραπευτική ιππασία επιδρά  στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) με σκοπό τη μέγιστη ενεργοποίηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης του παιδιου με ΣD.