ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

2014-04-01 22:35

Σύνδρομο Down και θεραπευτική ιππασία.pdf (463,4 kB)

Το σύνδρομο Down οφείλεται σε χρωμοσωμική ανωμαλία που έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ορισμένων χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν το παιδί με Σύνδρομο Down (ΣD). Η θεραπευτική ιππασία επιδρά  στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) με σκοπό τη μέγιστη ενεργοποίηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης του παιδιου με ΣD.