ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ

2014-01-31 14:07

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ.pdf (482,5 kB)

 

Τα αναπτυξιακά ορόσημα είναι ένα σύνολο λειτουργικών δεξιοτήτων, τα οποία μπορούν να εκτελέσουν τα παιδιά, που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Τα ορόσημα επιτρέπουν στους γονείς και στους ιατρούς να ελέγχουν (α) τη μάθηση, (β) τη συμπεριφορά, και (γ) την ανάπτυξη του παιδιού.

Οι αναπτυξιακοί σταθμοί είναι κατά προσέγγιση και τα ηλικιακά όρια δεν ισχύουν απόλυτα για όλα τα παιδιά, διότι κάθε παιδί αναπτύσσεται με δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Κάποια παιδιά είναι δυνατόν να αναπτύσσουν ορόσημα νωρίτερα από την αναμενόμενη ηλικία τους και κάποια αργότερα.

Ένα παιδί που δεν έχει κατακτήσει τους σταθμούς που αντιστοιχούν στην ηλικία του, δεν έχει απαραίτητα κάποιο αναπτυξιακό πρόβλημα, αλλά χρειάζεται αξιολόγηση, η οποία μπορεί να γίνει μόνο απο ειδικό θεραπευτή και κυρίως από παιδίατρο-αναπτυξιολόγο.

 

—————

Πίσω